Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal

   

 

 

Røde Kors, Altibox og Laerdal Medical har lansert ein nasjonal førstehjelpskanal. Seks av ti nordmenn vågar ikkje hjelpa i ein naudsituasjon av frykt for å gjera noko galt.

Gratis tilgang

Frå 1. juli fekk alle Altibox-kundar gratis tilgang til førstehjelpsfilmar og interaktive animasjonar døgeret rundt. TV-sjåarane kan sjølv svara på spørsmål ved å trykkja på knappar på fjernkontrollen.

Dårlege kunnskapar

Omlag 65% av befolkninga har utdaterte eller inga kunnskap om førstehjelp, - noko som er bekymringsfullt. Forhåpentlegvis kan "førstehjelpskanalen" vera til nytte og auka førstehjelpskunnskapen.

Temaer som vert tatt opp på kanalen er generell førstehjelp, i tillegg til informasjon om korleis du skal hanskast med m.a. flått, solforbrenning, skadar fra brennmaneter og så vidare.
Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
 Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Breibandskunde nr. 4.000
Breibandskunde nr. 4.000
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Trådlaus TV
Trådlaus TV