Vidarekobling

Vidarekobling telefon

Smart og unik vidarekobling:

Du kan setja opp eigne vidarekoblingsreglar for kontaktene dine, filtrera når kontaktene dine kan ringa deg, og definera tidsperiodar for når denne regelen skal gjelda.

Å kunne viderekopla telefonen din, gjer at alle samtalar kjem til deg, uansett kvar du er. Det kan vera greitt ved reiser eller ferie å sørga for at viktige telefonar kjem fram.

For å setja opp vidarekopling logg inn på "Din Altibox kundeportal" (øvst til høgre på nettsida, linken opnar i nytt vindu) og bruk selvbetjeninga for "Hjemmetelefon".

Alternativt kan vidarekopling styrast ved hjelp av *, # og resten av tastene på telefonen din. Det er gjort på få sekund, og tenesta er umiddelbart klar til bruk.

Talemelding til e-post:

Du kan få tilsendt talemeldingar som lydfil til den oppgitte epost adressa di.

Snakk med heile Norden utan å betale teljarsteg:

Gjeld kundar med tv, telefoni og internett.

Har du ikkje fasttelefon frå Altibox - bestill idag ved å kontakta breiband@finnas-kraftlag.no.

Å kunne vidarekoble telefonen din, gjer at alle samtalar kjem til deg, uansett kvar du er. Det kan være greitt ved reiser eller ferie å sørga for at viktige telefonar kjem fram.

Ved hjelp av *, #og resten av tastene på telefonen din, er vidarekoblingstjenestene ein enkel sak å setja i gang. Det er gjort på få sekund, og tjenesten er klar til bruk umiddelbart.

Direkte vidarekobling

Til nummer: * 2 1 * og tlf. nummer
Til telefonsvarer: * 2 1 *
Deaktiver: # 2 1 #
Sjekk status: * 2 1 #
Vent på bekrefting, slik at tjenesten blir aktivert.

Aktiver skjult nummer

Til nummer: * 2 4 * og tlf. nummer
Til telefonsvarer: * 2 4 *
Deaktiver: # 2 4 #
Sjekk status: * 2 4 #
Vent på bekrefting, slik at tjenesten blir aktivert.

Vidarekobling ved opptatt

Til nummer: * 6 7 * og tlf. nummer
Til telefonsvarer: * 6 7 *
Deaktiver: # 6 7 #
Sjekk status: * 6 7 #
Vent på bekrefting, slik at tjenesten blir aktivert.

Vidarekobling ved ikkje svar

Til nummer: * 6 1 * og tlf. nummer
Til telefonsvarer: * 6 1 *
Deaktiver: # 6 1 #
Sjekk status: * 6 1 #
Vent på bekrefting, slik at tjenesten blir aktivert.

 

Vidarekobling ved opptatt og ved ikkje svar

Til nummer: * 6 2 * og tlf. nummer
Til telefonsvarer: * 6 2 *
Deaktiver: # 6 2 #
Sjekk status: * 6 2 #
Vent på bekrefting, slik at tjenesten blir aktivert.

Fjerna all vidarekobling: # 25 #
Vent på bekrefting, slik at tjenesten blir aktivert.

Dersom du normalt brukar synleg nummer utgåande: Sjult nummer neste samtale: * 3 1 * og tlf. nummer

Dersom du normalt brukar synlig nummer utgåande: Utgåande nummervising neste samtale: * 3 2 * og tlf. nummer

Telefonsvarar:

Slik bruker du funksjonen Telefonsvarer. En standard velkomsthilsen ligger klar i tjenesten.

Slik bruker du funksjonen Telefonsvarer. En standard velkomsthilsen ligger klar i tjenesten.
Ønsker du en personlig hilsen eller å lytte til dine meldinger ringer du 52 98 50 00 og følger anvisningene.
 

Telefonsvarer

Endra velkomsthelsingn til ein personleg helsing ring: 
52 98 50 00
Lytt til talemeldingar ring: 
52 98 50 00

Korleis endrar eg velkomsthelsing på telefonsvararar min?

Ring telefonsvarartenesta på 52985000. Frå hovedmenyen, tast 1 for å komma til menyen for talepostkassen. Du får då først lest opp om det er nye talemeldingar. Etter dette vert det lest opp 4 valg for endring velkomsthelsing:

Tast 2 for å endra velkomsthelsing ved opptatt.
Tast 1 for å lesa inn ny velkomsthelsing ved opptatt.
Tast 2 for å lesa opp gjeldande velkomsthelsing ved opptatt.
Tast 3 for å gjenoppretta standard velkomsthelsing ved opptatt.
Tast * for å komma tilbake til forrige meny.

Tast 3 for å endra velkomsthelsing ved manglande svar.
Tast 1 for å lesa inn ny velkomsthelsing ved manglande svar.
Tast 2 for å lesa opp gjeldande velkomsthelsing ved manglande svar.
Tast 3 for å gjenoppretta standard velkomsthelsing ved manglande svar
Tast * for å komma tilbake til forrige meny.

Tast 6 for endra passordet for talepostkasse

Tast 7 for å kunne endra det innleste namnet.
Tast 1 for å lesa inn namn på nytt
Tast 2 for å spela av eksisterande opptak av namnet
Tast * for å komma tilbake til forrige meny.

Lytt til talemeldingar ring: 
52 98 50 00

Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
 Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Breibandskunde nr. 4.000
Breibandskunde nr. 4.000
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Trådlaus TV
Trådlaus TV