PVR teneste frå Altibox

Kort fortalt er PVR ei teneste der du kan ta opp program på ein enkel måte, for å kunne sjå tv når da passar deg. Me gjer tv-kvardagen din endå enklare. Det er mulig å styre PVR-opptakaren din på tre ulike måtar. Enten om du sit framom tv-en, er på internett eller kun har mobiltelefonen tilgjengelig kan du ta opp favorittprogrammet ditt.

Ta kontrollen du også!

Du kan bestille tenesta hjå oss direkte.

Om du vel å ha like mange dekodarar som før, tek du med deg den eldste og får ut ein ny hjå oss, som er klargjort for PVR tenesta.

Om du treng ein ekstra TV dekodar kan du hente den hjå oss og samstundes sei frå at du vil ha PVR tenesta.

Nå også med serieopptak og fleire spennande nyheiter!

No er det på plass nye funksjoner på HD PVR-dekodaren din som gjer tv-kvardagen din endå meir fleksibel. HD PVR- dekodaren er for deg som ønskjer den beste tv-opplevinga. Du treng ikkje foreta deg noko for å få dei nye tenestene – dekodaren din blir automatisk oppgradert så snart du har slått den av og på (straum heilt av). Dei nye tenestene er som følgjer:

Serieopptak

Følger du med på ein serie? No treng du ikkje lenger hugsa på å ta den opp kvar veke. Med serieopptaksfunksjonen får du alltid med deg siste episode av Himmelblå.

Tidsbaserte opptak

Tidsbasert opptak vert brukt til program som går til faste tider, men som ikkje er definert som serier. F.eks. Dagsrevyen og Barne TV.

Tidsforskjøvet vising

No har du muligheiten til å pause eller spole tilbake i det programmet du ser på. Bytttar du kanal, flyttar funksjonen over til den nye kanalen.

Ta opp to programmer samtidig

Me har gjort det enklare for deg. No an du nemleg ta opp program på to forskjellige kanalar samtidig.

Opptaka dine og massesletting

No kan du sletta fleire, eller alle, program samtidig. På denne måten blir styring av innhaldet på HD PVR-dekodaren din endå enklare.

PVR via mobil eller nettbrett

Du kan fjernstyra dekodaren din via mobiltelefonen kor som helst og kva tid som helst. PVR-app finnast både for Android, iPhone og iPad, og på denne måten får du tilgang til ein oversiktleg tv-guide og du kan setja dei programma du ønskjer til opptak.

Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
 Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Breibandskunde nr. 4.000
Breibandskunde nr. 4.000
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Trådlaus TV
Trådlaus TV