Telefon

Telefon toppbilde

 

Med breiband frå Finnås Kraftlag får du morgondagens telefon med mange ulike tjenester.

Ring på ein heilt ny måte med den gamle telefonen din!

No kan du ringa via internett. Ikkje berre vert det nærmast slutt på telefonrekninga og dyre tilleggstjenester, du får også tilgang til framtidas måte å ta ein telefon på – med ei rekke praktiske tilleggstjenester inkludert!

Altibox gjer det endå lettare å halda kontakten med vennar og familie via heimetelefonen – og takka vera fiberteknologien kan det aldri bli for dyrt å høyra ein stemme du er glad i.
Fortell kva som skjer til heile Norden. Utan å betala teljarsteg (gjeld kundar som har internett, tv og heimetelefon, eller kundar som har Internett 120 (60/60 Mbit/s) eller høgare. Gjeld inntil ein time pr. samtale, ekskludert spesialnummer).

Nytenkjande telefonlinje

Få eit nytt nummer eller behald ditt gamle. Du får spesifisert oversikt over samtalar og forbruk på din Altibox kundeportal (link øvst til høgre). Oppføring i opplysningstenesta. Opprinnelsesmarkering på nødsamtaler – du vert kopla direkte til riktig AMK-sentral (Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral).

Telefontenester

Standard velkomsthelsing på telefonsvararen din, som du enkelt kan forandra ved å leggja på eigen personleg helsing. Ei rekkje viderakoplingstenester er inkludert. Alle samtalar kjem til deg der du er. Det er gjort på få sekund, og både telefonsvarar- og vidarekoplingstenestene er klare til bruk umiddelbart.

Altibox Loop

For deg som har fasttelefon med i abonnementet vil det hausten 2012 komma ei ny teneste; Altibox Loop. Enkelt forklart kan du ringa frå mobiltelefonen din via heimetelefonen, noko som gir deg lågare kostnader.

Du lastar ned ein app (både for Andrioid og iOS-einingar). Dersom mobiltelefonen din er kopla til eit trådlaust nett går telefonsamtalene via internett til heimetelefonen. Når nokon ringer heimenummeret ditt kan du svara anropet med mobilen sjølv om du ikkje er heime. Og er du heime kan du svara heimetelefonen via mobiltelefonen din. På denne måten kan du ringa ut med mobiltelefonen til norske fasttelefoniprisar.

Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
 Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Breibandskunde nr. 4.000
Breibandskunde nr. 4.000
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Trådlaus TV
Trådlaus TV