Skikk og bruk på nettet

Skikk og bruk på nettet er ein måte å bevara Internett så ope som mogleg.

Toppbilde altiboxfamilie

 

For å kunna oppnå dette er det nødvendig at visse etiske krav vert stilt til dei individ som nyttar Internett og til aktivitet som er knytta til Internett.   Dei etiske krava skil seg ikkje spesielt frå øvrige krav som vert sett til medborgarar i eit moderne samfunn.

Skikk og bruk på nettet vert også kalla Nett-etikette, og dette er læren om korleis ein oppførar seg på nettet, noko som oppsto som eit svar på eit veksande behov for lov og orden i Internett-jungelen.

Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, er ein del av regjeringen si satsing på informasjonstryggleik i Noreg. På deira heimeside, www.norsis.no, finn du mykje nyttig informasjon knytta til nett tryggleik, både for private og bedrifter.

Frå Haugnett sine nettsider har me henta skikk og bruk for:Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
 Altibox og Finnås Kraftlag best i bransjen!
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Kjøp Altibox-produkter hos lokal Elkjøp
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Last ned Altibox TV Overalt-appen
Breibandskunde nr. 4.000
Breibandskunde nr. 4.000
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Tilgang til nasjonal førstehjelpskanal
Trådlaus TV
Trådlaus TV